Pellet w energetyce zawodowej

IKEA wykorzystuje potencjał biomasy

Nowoczesny tartak IKEA Industry w Stalowej Woli będzie wykorzystywał pozostałości drzewne do produkcji pelletu. Jednostka produkcyjna, która powstanie przy tartaku będzie pierwszą tego typu inwestycją szwedzkiego koncernu w Polsce.

Możliwości produkcyjne tartaku w Stalowej Woli sięgają 400 tys. m3. Produkowana tu tarcica sosnowa trafia do fabryk IKEA Industry w Polsce i na Słowacji, gdzie powstają drewniane meble IKEA. Chcąc zoptymalizować działalność, firma podjęła decyzję o zwiększeniu efektywności energetycznej poprzez wykorzystanie odpadów drzewnych, jako paliwa zasilającego zakładowy kocioł na biomasę, oraz surowca do produkcji pelletu drzewnego.

Zrównoważony rozwój

Dążenie do maksymalnego wykorzystania pozostałości drzewnych z produkcji z drewna litego wpisuje się w ogólną strategię firmy „People and Planet Positive”. – Optymalne wykorzystanie zasobów jest dla IKEA Industry bardzo ważne, dlatego stale pracujemy nad tym, aby cały nasz łańcuch wartości – od surowców, poprzez produkcję, aż do gotowego mebla – był zrównoważony – mówi Ewa Cander-Karolewska, Communications Manager w IKEA Industry Poland. Koncern dąży do tego, aby jego produkty powstawały z jak najmniejszym zużyciem zasobów: drewna, energii czy wody. Jednym ze sposobów osiągnięcia tego celu jest systematyczne zwiększanie zużycia biomasy jako paliwa do wytworzenia ciepła i energii, korzystanie z energii odnawialnej i stałe poprawianie efektywności energetycznej. – Jako Grupa IKEA w Polsce w najbliższych miesiącach chcemy osiągnąć całkowitą niezależność energetyczną, czyli wytwarzać tyle energii ze źródeł odnawialnych, ile zużywamy: w naszych sklepach, centrach handlowych, fabrykach, centrach dystrybucji czy biurach. Przyczynia się do tego – poza biomasą wykorzystywaną w IKEA Industry – także inwestowanie przez Grupę IKEA w Polsce w farmy wiatrowe – deklaruje Katarzyna Balashov, Dyrektor Komunikacji Korporacyjnej w IKEA Retail.

Potencjał biomasy

W skład dywizji Solid Wood IKEA Industry w Polsce, zajmującej się produkcją z drewna litego, wchodzą tartaki, fabryki płyty klejonej i fabryki mebli. Wytwarzają one rocznie 600 tys. m3 odpadów drzewnych, takich jak kora, zrębki i pył drzewny. Wszystkie zakłady funkcjonujące w ramach dywizji posiadają instala cje pozwalające wykorzystywać biomasę drzewną do produkcji ciepła lub jako biopaliwo. Z wspomnianych 600 tys. m3 w polskich fabrykach IKEA Industry około 80 tys. m3 wykorzystywane jest jako biopaliwo do kotłów na potrzeby wewnętrzne, około 220 tys. m3 stanowi surowiec do produkcji pelletu i brykietu, a ok. 300 tys. m3 przedsiębiorstwo sprzedaje jako surowiec klientom zewnętrznym np. papierniom. – Staramy się wykorzystać jak najwięcej tego materiału. Dzieje się to na kilka sposobów. Po pierwsze, materiał może być ponownie wykorzystany do produkcji. Tak jest np. w naszym zakładzie IKEA Industry Orla, gdzie zrębka z tartaku jest przesiewana: większe kawałki trafiają do odbywającej się na miejscu produkcji płyty HDF, mniejsze zaś zasilają wraz z korą drzewną kocioł jako biomasa. Kocioł wytwarza parę wodną, która jest wykorzystywana jako ciepło do procesów produkcyjnych oraz zasila turbinę, produkującą energię elektryczną zaspokajającą znaczącą część zapotrzebowania całego zakładu. Zatem drugim sposobem spożytkowania pozostałości drzewnych jest wykorzystanie ich jako biopaliwo – podkreśla Ewa Cander-Karolewska.

Pellet drzewny z odpadów tartacznych

Podobną koncepcję koncern chce rozwinąć w Stalowej Woli. Położony na 25-hektarach zakład jest największym tartakiem IKEA Industry. Znajdują się tam m.in. suszarnie, składowisko surowca, linia do cięcia drewna, waga, zbiorniki wody wykorzystywanej do zraszania drewna, miejsce do przycinania kłód i sortownia kłód, a także biomasowy kocioł zasilany korą drzewną, wytwarzający ciepło na potrzeby zakładu. Wraz z rozwojem produkcji tarcicy i zwiększeniem ilości pozostałości z produkcji, IKEA planuje uruchomić linię technologiczną wytwarzającą pellet oraz zainstalować drugi kocioł biomasowy napędzający turbinę, która zaopatrzy tartak w energię. – Te dwie inwestycje planujemy wdrożyć w drugiej połowie 2016 r. – mówi Ewa Cander Karolewska. Firma wstępnie szacuje, że IKEA Industry Stalowa Wola będzie w stanie wytworzyć ok. 30 tys. ton pelletu rocznie (obecnie zakłady IKEA Industry w Polsce wytwarzają ok. 70 tys. ton pelletu, zaś brykietu 37 tys. ton rocznie). Inwestycja oznacza, że w Stalowej Woli znajdzie się pierw sza wytwórnia pelletu w IKEA Industry w Polsce zlokalizowana przy tartaku. Jednak nie jedyna w IKEA Industry, ponieważ w Rosji i na Łotwie szwedzki koncern prowadzi już taką produkcję. Pellet i brykiet z pozostałości drzewnych powstających w fabrykach płyty klejonej i mebli z drewna litego są sprzedawane wyłącznie do odbiorców zewnętrznych – IKEA nie wykorzystuje tych produktów na własne potrzeby. Wszystkie fabryki IKEA Industry w dywizji Solid Wood produkują pellet lub brykiet: w Szwecji, Rosji, na Słowacji, Łotwie i w Polsce. Pellet sprzedawany jest klientom zarówno w Polsce, jak i w Europie Zachodniej. Są to odbiorcy hurtowi. IKEA nie prowadzi sprzedaży dla klientów indywidualnych np. poprzez sieci marketów budowlanych. Jeśli chodzi o polski rynek pelletu, firma przewiduje, że pomimo stosunkowo wolnego wzrostu, będzie się on rozwijał w nadchodzących latach.

Zrównoważony łańcuch dostaw

Idea zrównoważonego rozwoju nie jest dla szwedzkiego koncernu pustym hasłem, a podstawą, na której przedsiębiorstwo chce budować rozwój swojej działalności. IKEA Industry Wielbark może pochwalić się certyfikatem Sustainable Biomass Partnership (SBP), który obejmuje zrównoważony łańcuch dostaw biomasy dla energetyki zawodowej. Certyfikacja dotyczy firm, które produkują, handlują lub wykorzystują biomasę do produkcji energii, a jej głównym celem jest rozwój narzędzi gwarantujących, że biomasa drzewna pozyskiwana jest z legalnych i zrównoważonych źródeł. Certyfikacja SBP jest dowodem na zaangażowanie w odpowiedzialne i bezpieczne dla środowiska pozyskiwanie biomasy.

Autor: Jolanta Kamińska

Artykuł ukazała się w „Magazynie Biomasa” 10/2015.

Zdjęcie: IKEA Indsustry