Mechaniczne odwadnianie biomasy drzewnej – nowa technologia