Aktualności, Kotły, piece, kominki, Pellet w praktyce

Rozpoczął się nabór wniosków do programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem – Edycja 2018

W Świętokrzyskiem rozpoczął się nabór wniosków dla zadań realizowanych w ramach programu „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskiem – Edycja 2018. Program skierowany jest do osób indywidualnych. Na wymianę kotła na biomasę można uzyskać nawet 3500 złotych.
Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – zgodnie z decyzją podjętą na posiedzeniu w dniu 18 stycznia 2018 r. ogłasza nabór wniosków nr 1 dla zadań realizowanych w ramach programu: „ZORZA” – Czyste powietrze nad Świętokrzyskim – Edycja 2018, w ramach którego mieszkańcy województwa świętokrzyskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie do wymiany starych kotłów na niskoemisyjne oraz podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej.

Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań w formie dotacji wynosi 2 500 000, 00 zł.

 

Forma naboru – nabór ciągły rozpoczął się 15.02.2018 r.  i trwał będzie do wyczerpania środków finansowych lub do decyzji Zarządu Wojewódzkiego Funduszu o zawieszeniu lub zakończeniu naboru, jednak nie później niż do dnia 15 października 2018 r.
Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnego wniosku o dofinansowanie wraz z
załącznikami. Wzory wniosku oraz załączników dostępne są na stronie internetowej www.wfos.com.pl i w siedzibie WFOŚiGW przy al. ks. J. Popiełuszki 41.
Dofinansowanie w formie dotacji w wysokości:
a) 3 000 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych węglem (np. ekogroszek),
b) 3 500 zł w przypadku kotłów na paliwo stałe opalanych biomasą (np. pellet),
c) 4 000 zł w przypadku kotłów na paliwo ciekłe lub gazowe,
d) 5 00 zł w przypadku urządzeń zasilanych wyłącznie energią elektryczną (np.
pompa ciepła, piec akumulacyjny) lub podłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej,
przy czym maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 100 % kosztów kwalifikowanych
wyliczonych przez Fundusz na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę faktur, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszym Programie.
Źródło: http://www.wfos.com.pl
Zdj. 123 RF

Powiązane wpisy