Aktualności, Kotły, piece, kominki

Ekoprojekt – co to jest?

Ekoprojekt, ecodesign… Z takimi określeniami coraz częściej spotkacie się na stronach internetowych producentów kotłów na paliwa stałe, w tym kotłów pelletowych. No dobrze, ale co to jest i czemu firmy chwalą się znaczkiem Ecodesignu?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego z 21 października 2009 r. ustanawia ogólne zasady ustalania wymogów dot. Ekoprojektu dla produktów związanych z energią – np. sprzętu AGD, systemów wentylacyjnych, a także kotłów na paliwa stałe. W skrócie wymagania Ekoprojektu dotyczą:

  • minimalnego poziomu odzysku ciepła,
  • dopuszczalnego zużycia energii.

Celem dyrektywy jest zwalczanie zmian klimatu, poprzez m.in. zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej w UE, obniżenie zużycia energii oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych 0 20 proc. do 2020 r.

Dyrektywa w sprawie produktów związanych z energią, w tym kotłów, ustanawia minimum sprawności energetycznej oraz górną granicę emisji zanieczyszczeń. Krótko mówiąc, jeśli dyrektywa zacznie być  w Polsce obowiązkowa (a nie dobrowolna, jak teraz) producenci będą musieli sprzedawać urządzenia zgodne z wymogami Ekodesignu. 

Na produkcie z certyfikatem Ekoprojekt znajduje się etykieta z oznakowaniem energetycznym, które wskazuje klasę energetyczną produktu, moc, poziom emisji i hałasu.

W przypadku kotłów na paliwa stałe, w tym pellet drzewny, etykiety energetyczne obowiązują od 1 kwietnia 2017 r., Kotły na paliwa stałe wprowadzane do obrotu i użytkowania od 1 stycznia 2020 r. będą musiały spełniać wymogi sezonowej efektywności emisji zanieczyszczeń dla sezonowego ogrzewania pomieszczeń.  Sezonowa efektywność energetyczna nie może być mniejsza niż 75 proc. dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej do 20 kW lub nie mniejsza niż 77 proc. dla kotłów o znamionowej mocy cieplnej przekraczającej 20 kW. Emisje cząstek stałych (PM) nie mogą być wyższe niż 40 mg/m³ w przypadku kotłów z automatycznym podawaniem paliwa oraz 60 mg/m³ w kotłach z ręcznym podawaniem paliwa.
Zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1189 w kotłach z automatycznym podawaniem paliwa emisje organicznych związków gazowych (OGC) nie mogą przekraczać 20 mg/m³ oraz 30 mg/m³ w kotłach bazujących na ręcznym podawaniu paliwa. Kotły z automatycznym podawaniem paliwa nie powinny mieć emisji tlenku węgla (CO) wyższej od 500 mg/m³ a 700 mg/ m³ kotły z ręcznym podawaniem paliwa. W dokumencie mowa jest także o kotłach na biomasę, które nie mogą mieć emisji tlenków azotu (NOx) wyższej od 200 mg/m³.

Zdjęcie: Herz, DeDietrich