Aktualności, Alfabet pelletu

Pelet drzewny – efektywność, ekonomia, ekologia

Pellet to materiał opałowy pochodzący ze sprasowanych pod wysokim ciśnieniem pozostałości drzewnych, głównie trocin i wiórów.

Surowcem mogą być też łuski słonecznika lub słoma. Zgodnie z definicją wg EN ISO 17225-2 pellet drzewny to biopaliwo zagęszczone z biomasy drzewnej z dodatkami lub bez. Zazwyczaj ma postać wałeczków o długości od 5 mm do 40 mm i średnicy do 25 mm. Pellet drzewny stanowi alternatywę dla węgla, oleju opałowego i gazu.

Pogoda czy moda?

Z roku na rok odnotowuje się wzrost produkcji pelletu drzewnego w Polsce. Jak pokazują wyniki badań prowadzonych przez Bałtycką Agencję Poszanowania Energii (BAPE) produkcja tego paliwa w 2013 r. wynosiła ok. 650 tys. ton, a w 2015 r. wyniosła ponad 900 tys. ton. Przy czym należy dodać, że produkcja pelletu drzewnego na świecie zgodnie z raportem Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy AEBIOM Statistical Report 2016 wyniosła 14,1 mln ton w 2015 r. Szacuje się, że rok 2017 r. będzie rokiem przełomowym w produkcji tych małych sprasowanych granulek przekroczy 1 mln ton. Przy czym należy dodać, że produkcja pelletu drzewnego na świecie jak podaje raport Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy AEBIOM Statistical Report 2016 wyniosła 14,1 mln ton w 2015 r.

Najwięksi producenci

Jak podaje Europejskie Stowarzyszenie Biomasy AEBIOM do grona  największych producentów pelletu należą: Austria (produkcja na poziomie 1,0 mln ton w 2015 r.), Estonia (produkcja na poziomie 1,3 mln ton w 2015 r.), Łotwa (produkcja na poziomie 1,5 mln ton w 2015 r.), Szwecja (produkcja na poziomie 1,7 mln ton w 2015 r.) oraz Niemcy (produkcja na poziomie 2,0 mln ton w 2015 r.).

W Europie w latach 2000-2010 zużycie tego paliwa wzrosło siedmiokrotnie. Kraje europejskie, które powszechnie stosują pellet drzewny do celów grzewczych to: Szwecja, Holandia, Włochy, Niemcy, Austria, Dania. Popularność, a tym samym konsumpcja tego rodzaju paliwa, wzrosła z początkiem lat 90 poprzedniego stulecia. Obecnie pomiędzy latami 2014-2015 wzrost wyniósł 7,8%. Jak wynika z raportu Europejskiego Stowarzyszenia Biomasy AEMBIOM Statistical Report 2016 konsumpcja pelletu drzewnego na koniec 2015 r. w Europie wyniosła 20,3 mln ton.

Zapotrzebowanie na ten rodzaj opału wygląda następująco:

– do ogrzewania mieszkań wynosi średnio 42,2%, (we Włoszech ponad 90%, w Niemczech ponad 55%, a w Szwecji i Danii ponad 30%);

– do ogrzewania budynków użyteczności publicznej, bądź zakładów produkcyjnych wynosi do 15,7%;

– do produkcji energii przez energetykę zawodową wynosi do 33,1%.

Biorąc pod uwagę fakt ciągłego wzrostu zapotrzebowania na pellet drzewny w Europie i na świecie, można śmiało stwierdzić, że jego produkcja również w Polsce będzie wzrastać w najbliższych kilku latach. Jeżeli chodzi o zwiększoną produkcję pelletu drzewnego w Polsce, to efektem będzie nie tylko większy popyt i większa świadomość społeczeństw Europy Zachodniej, ale przede wszystkim rozwój rynku lokalnego w Polsce.

Dane BAPE potwierdzają stale rosnąca zdolność produkcyjną firm krajowym. Liczby mówią same za siebie, spośród około 70 producentów pelletu drzewnego tylko połowa wytwarza rocznie ponad 5 tys. ton, około 30 zakładów produkuje od 2 do 5 tys. ton rocznie, natomiast roczną produkcję przekraczającą 50 tys. ton osiąga 6 największych fabryk w Polsce.

Autor: Agnieszka Kędziora-Urbanowicz, auditor ENplus/ DINplus

Powiązane wpisy