Aktualności

Czy pellet to paliwo dla bogatych?

Zrealizowane dla Ministerstwa Środowiska badania na temat zachowań ekologicznych Polaków z grudnia 2014 r. pokazują pozytywny trend w zakresie świadomości ekologicznej społeczeństwa.

Jako jeden z najpoważniejszych problemów środowiska badani wskazywali zanieczyszczenie powietrza podając jednocześnie sposoby jego redukcji, wśród których stosowanie OZE wskazało 48 proc. uczestników ankiety, a wymianę starych pieców węglowych na niskoemisyjne 46 proc.

Niestety na deklaracjach często się kończy. Średnia cena netto urządzenia na pellet i biomasę różnego rodzaju to od kilku do kilkunasty tysięcy zł. Jak podaje Instytut Energetyki Odnawialnej, jednostkowe ceny kotłów w najbardziej popularnym segmencie, czyli 20-30 kW, kształtują się na poziomie ok. 400 zł/kW dla kotłów na zrębki i pellet i do 434 zł/kW dla dedykowanych kotłów na biomasę w różnej formie. Węgiel wygrywa ceną i – zapewne w wielu przypadkach – siłą przyzwyczajenia użytkowników do stosowania od lat tego paliwa. Nie do przecenienia są więc działania bezpośrednio wspierające ekologiczne źródła ciepła w Polsce – kiedyś program „Prosument”, dziś np. ogólnopolski „Region” lub samorządowe programy uwzględniające wymianę lub modernizację starych urządzeń węglowych na te spalające biomasę.

Trzeba jednak powiedzieć jasno – troska o środowisko naturalne u znacznej części Polaków przegrywa z rachunkiem ekonomicznym. Większość osób nie jest gotowa wydać więcej na rozwiązania ekologiczne np. zieloną energię. Impulsem do zmiany jest przede wszystkim chęć odciążenia budżetu domowego, dlatego konieczna jest walka z wciąż pokutującym przekonaniem, że piec na pellet to inwestycja dla bogatych.

Ile więc tak naprawdę kosztuje pellet? Zależy to od wielu czynników – skali produkcji, jakości surowca użytego do produkcji czy przyznanych certyfikatów. Pellet z certyfikatem będzie droższy od tego niecertyfikowanego, ale taki produkt daje gwarancję, że jego spalanie nie będzie wiązać się z powstawaniem np. nagarów w kotle.

Ceny pelletu drzewnego dla klienta detalicznego wahają się między 650 a ponad 1000 zł za tonę. Warto pamiętać, że tylko certyfikowany pellet pozwala uzyskać parametry grzewcze kotła c.o., gwarantowane przez producenta.

Zdj. 123rf

Powiązane wpisy