Porady instalatora

Serwisowanie kotła

Kocioł pelletowy, jak każde inne urządzenie, powinien być regularnie serwisowany. Rezygnacja z przeglądów daje pozorne oszczędności, bo pokrycie kosztów ewentualnej awarii może być wysoki.

Nasz autoryzowany serwis bardzo często jest wzywany do usterek kotłów, które pociągają za sobą znaczące koszty. Niejednokrotnie zdarza się, że kocioł jest objęty tak zaawansowaną korozją wymiennika, że serwisowanie nie jest możliwe i użytkownik musi planować zakup nowego kotła. Warto podkreślić, że takich wydatków w większości przypadków można było uniknąć, czyszcząc kocioł oraz wzywając serwis na regularne wizyty konserwacyjne. Użytkownicy kotłów często motywują swoje zaniedbania chęcią zaoszczędzenia pieniędzy na wizytach konserwacyjnych, które notabene stanowią jeden z tańszych elementów naszego cennika serwisowego.

Jestem przekonany, że warto inwestować w usługi serwisowe polegające na konserwacji kotła, nawet po okresie gwarancji urządzenia, kiedy użytkownik nie jest już zobligowany do przestrzegania regularnych wizyt serwisowych. Zapewniają one możliwość planowania swoich wydatków przeznaczonych na utrzymanie kotła, ponieważ jesteśmy w stanie przewidzieć, ile zapłacimy za serwisy każdego roku, unikając większych awarii wynikających z zaniedbania kotła. Co więcej, jest to „inwestycja w spokojną głowę”, użytkownik ma kontrolę nad tym, w jakim stanie jest jego kocioł, nie musi stresować się, czy zaniedbania stanu kotła spowodują większą awarię, uniemożliwiającą jego prawidłowe działanie, na dodatek do takiej awarii może dojść w dni wolne od pracy, a serwis, który będzie potrzebny natychmiast, pozostanie niedostępny.

Adam Nocoń, PW Budmet Nocoń

Zdjęcie: PW Budmet Nocoń

Powiązane wpisy