Kotły, piece, kominki, Porady instalatora

W czym spalać pellet?

Do spalania pelletu wykorzystuje się specjalistyczne kotły stałopalne. Obecnie na rynku można wyróżnić dwie kategorie urządzeń do spalania biomasy, proste i zaawansowane technologicznie.

Pierwsza grupa to kotły z ręcznym rozpalaniem, bez zaawansowanej automatyki, wymagające nadzoru i prostych czynnościach obsługowych, takich jak uzupełnienie paliwa w zbiorniku przy kotle oraz czyszczenie elementów wewnętrznych kotła.

Jak nowocześnie spalać pellet?

Drugą grupę stanowią urządzenia nowoczesne, zaawansowane technologicznie z bogatą automatyką, nie wymagające bieżących czynności obsługowych, które charakteryzują się wysoką sprawnością energetyczną i wysokimi walorami użytkowymi.

Nowoczesne kotły do spalania pelletu działają w sposób automatyczny i jedynymi czynnościami obsługowymi są: opróżnianie zbiornika z popiołu, napełnienie magazynu paliwa oraz sezonowy serwis systemu, analogiczny jak przy kotłach na gaz lub olej opałowy.

Pełna automatyzacja obejmuje wszystkie procesy związane ze:

  • spalaniem,
  • optymalizacją spalania,
  • sterowaniem systemem grzewczym w obiekcie,
  • dostawą paliwa,
  • bieżącymi czynnościami obsługowymi,
  • diagnostyką pracy,
  • detekcją błędów
  • sygnalizacją awarii.
Sterowanie systemami

Każdy dobry kocioł na pellet oprócz automatyzacji procesu spalania steruje systemami grzewczymi w obiekcie. Najczęściej jest to sterowanie obiegami grzewczymi centralnego ogrzewania, obiegiem instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, temperaturą buforu ciepła oraz pracą dodatkowego (asekuracyjnego) źródła ciepła, jeśli takie występuje. W obiegach grzewczych sterowaniu podlega temperatura zasilania, w zależności od temperatury zewnętrznej lub/i temperatury zmierzonej w ogrzewanej strefie oraz czasu pracy poszczególnych obiegów grzewczych. Inna krzywa pogodowa będzie dla obiegu grzejnikowego, inna dla obiegu ogrzewania podłogowego, a inna dla nagrzewnicy powietrza. Analogicznie będzie się miała sprawa czasów pracy i osłabień różnych obiegów grzewczych. Sterowanie w zakresie instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej obejmuje: regulację temperatury ciepłej wody użytkowej przygotowanej w systemie zasobnikowym (lub dynamicznie), okresy dostępności, regulację pracy instalacji solarnej.

Automatyzacja doprowadzenia paliwa dotyczy systemu sterowania doprowadzeniem paliwa, w zależności od przyjętego wariantu zasilania. Może to być sterowanie pracą elastycznego podajnika ślimakowego, podajnika pneumatycznego w układzie z sondą ssącą lub podajnikiem mechanicznym, sterowanie podawaniem paliwa z zasobnika zintegrowanego z kotłem. Wszystkie te procesy muszą obejmować zagadnienia bezpieczeństwa użytkowania.

W ramach automatyki kotła muszą być uwzględnione wszystkie czynności pomocnicze, diagnostyka, detekcja błędów oraz sygnalizacja awarii. Czynności pomocnicze to czyszczenie komory spalania i wymiennika ciepła. Diagnostyka to ocena parametrów pracy. Każde przekroczenie parametrów granicznych lub awaria są sygnalizowane na panelu sterującym. Wystąpienie awarii uruchamia włączenie sygnalizacji i wyłączenie kotła.

Grzegorz Ojczyk

 

 

Powiązane wpisy